Potrebna Vam je pomoć?

Imovinski odnosi supružnika

Imovinski odnosi supružnika

Imovinski odnosi supružnika Imovina supružnika može biti: posebna imovina zajednička imovina Posebna imovina Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom...
Uloga advokata u savremenom društvu

Uloga advokata u savremenom društvu

Uloga advokata u savremenom društvu Ustav Republike Srbije u članu 67 jemči pravo na pravnu pomoć.U skladu sa Zakonom o advokaturi, advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, položilo je advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom. Advokatura je nezavisna i...
Razvod braka

Razvod braka

Razvod braka Kada jedan od supružnika počne da razmišlja o mogućnosti razvoda braka, obično su bračni odnosi već ozbiljno i trajno poremećeni. Pored toga što vas muče razna pitanja kao što su kako će razvod uticati na vaš budući život, budući život vaše porodice, pre...