Potrebna Vam je pomoć?

Izrada ugovora

Sastavljanje ugovora od strane advokata

Pažljivim i kvalitetnim sastavljanjem ugovora sprečava se pojava sporova u budućnosti između ugovornih strana. Forma i sadržina svakog ugovora mora da prati volju ugovornih strana i zakonsku regulativu.

Advokat pruža klijentima pomoć u svim fazama zaključivanja ugovora, od pregovora do realizacije, vodeći računa o zaštiti interesa klijenata. Ukoliko druga ugovorna strana ne ispoštuje ugovor, advokat Vam može pomoći da ostvarite svoja prava, bilo u mirnom rešavanju spora, bilo kroz sudski postupak.

Advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u izradi svih vrsta ugovora, među kojima su: