Potrebna Vam je pomoć?

Upravno pravo

Upravno pravo je oblast prava koja se bavi odnosima između države i pojedinaca, i uključuje različite upravne postupke, administrativna rešenja i pravne norme koje regulišu javne službe, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinsko pravo i druge oblasti.

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić pruža savetodavne usluge i zastupa klijente u upravnim postupcima i sporovima pred Upravnim sudom, kao i u drugim upravnim postupcima. Bavimo se različitim pitanjima u vezi sa upravnim pravom, uključujući pravnu zaštitu u postupku donošenja upravnih akata, zastupanje klijenata u upravnim sporovima, pribavljanje dozvola i saglasnosti, kao i druga pitanja koja se tiču javne uprave.

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić pruža pravne usluge, zasnovane na pažljivom i detaljnom razumevanju potreba klijenta i pružanju prilagođenih rešenja u skladu sa zakonskim propisima. Kancelarija se takođe bavi edukacijom svojih klijenata u vezi sa upravnim pravom, kako bi im pomogla da razumeju svoja prava i obaveze u upravnim postupcima i na taj način postignu najbolje moguće rezultate.