Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o dopunskom radu

Prema Zakonu o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, ali najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Ovo pravo omogućava zaposlenima da dodatno zarade novac i unaprede svoje veštine i iskustvo kroz rad na drugim projektima.

Ugovor o dopunskom radu je pravno obavezujući dokument kojim se utvrđuju prava i obaveze zaposlenog i poslodavca po osnovu dopunskog rada. Ovaj ugovor obuhvata odredbe o visini novčane naknade koju će zaposleni primiti za dopunski rad, radnom vremenu, radnim zadacima, rokovima za izvršenje posla i drugim važnim aspektima dopunskog rada.

Važno je napomenuti da je ugovor o dopunskom radu zakonski obavezan i mora biti zaključen u pisanom obliku. Zaposleni koji želi da obavlja dopunski rad sa drugim poslodavcem mora da dobije pismenu saglasnost svog trenutnog poslodavca, kako bi se osiguralo da ovaj rad ne ugrožava njihove obaveze prema prvom poslodavcu i ne dovodi do konflikta interesa.

Svi zaposleni koji razmatraju zaključenje ugovora o dopunskom radu sa drugim poslodavcem treba da pažljivo razmotre sve odredbe ugovora i saglasnosti koju treba da dobiju od svog trenutnog poslodavca. Preporučuje se da se zaposleni posavetuju sa svojim advokatom pre zaključenja ovog ugovora kako bi bili sigurni da sve odredbe ugovora su u skladu sa zakonskim propisima i da su u njihovom najboljem interesu.