Potrebna Vam je pomoć?

Prekršajno pravo

Advokatska kancelarija pruža stručnu i efikasnu pravnu pomoć u oblasti prekršajnog prava. Ova vrsta prava obuhvata manje teška kršenja zakona i propisa, ali je takođe veoma značajna u svakodnevnom životu pojedinaca i privrede.

Pružamo odbranu okrivljenih u svim fazama prekršajnog postupka, bilo da se radi o prekršajima u saobraćaju, prekršajima iz oblasti radnog prava, javnog reda i mira i drugim oblastima koje spadaju pod prekršajno pravo.

Takođe, naša kancelarija se bavi i pružanjem pravne pomoći maloletnim učiniocima prekršaja, kroz odbranu u svim fazama postupka odbrane prema maloletnicima. Naš cilj je da se osigura najbolja moguća zaštita prava i interesa maloletnih učinilaca prekršaja, kao i da se omogući njihovo pravično i odgovorno postupanje u budućnosti.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili probleme u oblasti prekršajnog prava, tu smo da Vam pružimo stručnu i pravovremenu pomoć.