Potrebna Vam je pomoć?

Krivično pravo

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić pruža pravnu pomoć u oblasti krivičnog prava koja obuhvata širok spektar usluga kako bi se klijentima obezbedila adekvatna pravna zaštita. Pružamo odbranu okrivljenih u svim fazama krivičnog postupka, uključujući i pripremu odbrane, zastupanje na saslušanjima, izvođenje dokaza i podnošenje žalbi i drugih pravnih sredstava.

Pored toga, naša kancelarija pruža usluge zastupanja oštećenih lica u svim fazama krivičnog postupka, sa ciljem da se zaštite njihova prava i interesi. Pratićemo slučaj, izvoditi dokaze i zastupati vaše interese u postupku, uključujući i pregovaranje o visini naknade štete i drugih aspekata slučaja.

Naša kancelarija je stručna i za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela u svim fazama postupka prema maloletnicima. Cilj je pružiti pravnu pomoć i podršku u toku postupka, osigurati vašu zaštitu i izboriti se za pravedan i pravičan tretman. Zastupanje maloletnih oštećenih lica takođe je oblast u kojoj naša kancelarija ima bogato iskustvo.

U našoj advokatskoj kancelariji, sve naše usluge pružamo uz punu posvećenost i profesionalnost. Svaki slučaj tretiramo sa punom pažnjom i trudimo se da klijentima pružimo najbolju moguću pravnu pomoć i podršku. Savetujemo vam da se pravovremeno obratite našoj kancelariji ukoliko vam je potrebna pravna pomoć u oblasti krivičnog prava.