Potrebna Vam je pomoć?

Krivični postupak

Krivični postupak predstavlja složen i detaljan proces koji se sastoji od više faza. Prva faza krivičnog postupka je istraga koju vodi nadležni organ, a koja ima za cilj prikupljanje dokaza i utvrđivanje činjenica vezanih za krivično delo i njegovog počinioca. Nakon toga slijedi faza optuženja, kada se podiže optužnica i pokreće krivični postupak protiv optuženog.

Tokom suđenja, advokat krivičnog prava ima ključnu ulogu u zaštiti prava i interesa svog klijenta. On ili ona će pažljivo pregledati dokaze, istražiti eventualne slabosti u slučaju protiv njihovog klijenta, i osigurati da se pravila i propisi krivičnog postupka poštuju tokom celog postupka.

Advokat krivičnog prava takođe može pomoći svom klijentu da donese odluku o tome da li se treba složiti s nagodbom sa tužilaštvom ili nastaviti sa suđenjem. U slučaju da se odluče na nagodbu, advokat će pregovarati sa tužilaštvom o najboljim mogućim uslovima za svog klijenta. Ako se odluče za suđenje, advokat će pripremiti snažnu obranu i zastupati svog klijenta pred sudom.

Ukratko, advokat krivičnog prava igra ključnu ulogu u krivičnom postupku braneći prava i interese svojih klijenata i osiguravajući da se pravila i propisi poštuju tokom celog postupka.