Potrebna Vam je pomoć?

Upravni postupak

Upravni postupak predstavlja složen proces. Ovaj postupak obuhvata širok spektar oblasti, uključujući urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, poreze i carine, javne nabavke, socijalnu zaštitu i druge slične oblasti. Upravni postupak takođe obuhvata donošenje odluka o dozvolama i licencama, te o prijavi i regulisanju poslovanja.

Upravni postupak je posebno važan za kompanije koje posluju u javnom sektoru i koje se suočavaju sa složenim regulativama. Advokati  koji se bave upravnim pravom pomažu tim kompanijama da razumeju složene propise i usklade svoje poslovanje sa njima, a takođe im pružaju stručnu pomoć u rešavanju bilo kakvih problema koji mogu nastati tokom upravnog postupka.

S druge strane, pojedinci se često susreću sa upravnim postupkom kada im je potrebna pomoć ili podrška od uprave, poput zahteva za socijalnu pomoć ili regulisanje imovinskih pitanja. Advokati specijalizovani za upravno pravo pomažu i pojedincima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, te im pružaju stručne savete i podršku tokom cielog procesa upravnog postupka.

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić se bavi pružanjem usmenih saveta, sastavljanjem svih vrsta akata i zastupanjem u upravnim postupcima pred svim državnim organima i zastupanjem u upravnim sporovima pred Upravnim sudom, a radi zaštite i ostvarivanja prava klijenata, učesnika u ovakvoj vrsti postupaka.