Potrebna Vam je pomoć?

Naknada štete

Šteta može biti materijalna – koja predstavlja umanjenje nečije imovine (stvarna šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla dobit) i nematerijalna – koja predstavlja nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugom licu.

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić nudi pravnu pomoć u oblasti naknade štete, koja podrazumeva pravnu zaštitu u slučajevima kada je neko pretrpeo štetu. To može uključivati zastupanje u postupcima pred sudom i osiguravajućim društvima, kao i pregovore radi vansudskog rešavanja spora.

Advokat za vas može sastavljati podneske poput opomena, tužbi, odgovora na tužbu, prigovora, žalbi i vanrednih pravnih lekova u sporovima povodom naknade štete. Takođe, nudimo usluge sastavljanja vansudskih poravnanja i pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta u vezi naknade štete. Naš cilj je da pomognemo našim klijentima da ostvare pravo na naknadu štete na najefikasniji način uz poštovanje zakonskih propisa.