Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o zalozi

Ugovor o zalozi je pravno obavezujući dokument kojim se reguliše odnos između: zalogodavca, zalogoprimca. Ovim ugovorom, dužnik ili neko treći (zalogodavac) se obavezuje prema poveriocu (zalogoprimcu) da mu preda određenu pokretnu stvar koja je u njihovom vlasništvu, a koja će služiti kao zalog za potraživanje koje ima poverilac. U slučaju da dužnik ne isplati svoje dugove u dogovorenom roku, poverilac ima pravo da se naplati iz vrednosti te pokretne stvari koja mu je predata u zalog.

Ugovor o zalozi je čest u poslovnom svetu i obično se koristi kada je dužnik u finansijskim teškoćama ili kada se suočava sa drugim izazovima koji mu otežavaju ispunjenje svojih obaveza. Ovaj ugovor omogućava poveriocu da se naplati iz vrednosti predate pokretne stvari pre ostalih poverilaca, ako dužnik ne ispuni svoje obaveze.

Poverilac se obavezuje da primljenu stvar čuva i da je vrati neoštećenu zalogodavcu po prestanku svog potraživanja. Ukoliko se pokretna stvar ošteti ili se ne vrati neoštećena, poverilac će biti odgovoran za naknadu štete zalogodavcu.

Ugovor o zalozi se obično sastavlja u pisanom obliku kako bi se obezbedila jasnoća i preciznost u pogledu prava i obaveza ugovornih strana. Ovaj ugovor može da sadrži odredbe o vrednosti zalogom predate stvari, rokovima za ispunjenje obaveza, kamati, troškovima naplate, i drugim pitanjima koja se odnose na zalog.

Važno je napomenuti da se ugovor o zalozi razlikuje od drugih vrsta finansijskih ugovora kao što su ugovor o zajmu, ugovor o prodaji i drugi ugovori. U ugovoru o zalozi, dužnik prenosi pravo svojine na određenu pokretnu stvar u cilju obezbeđivanja potraživanja poverioca. Nakon ispunjenja obaveza, pravo svojine se vraća dužniku ili zalogodavcu, u zavisnosti od dogovora u ugovoru.