Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o stručnom osposobljavanju

Ugovor o stručnom osposobljavanju je pravno obavezujući dokument kojim se reguliše obavljanje pripravničkog staža, odnosno polaganje stručnog ispita. Ovaj ugovor može da se zaključi kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Stručno osposobljavanje je važan korak u razvoju karijere zaposlenog i pruža im priliku da steknu praktična iskustva i veštine potrebne za uspeh u svojoj struci.

S druge strane, ugovor o stručnom usavršavanju omogućava zaposlenima da steknu posebna znanja i sposobnosti za rad u struci, ili da obave specijalizaciju. Ovaj ugovor se zaključuje na vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije, u skladu sa posebnim propisom.

Poslodavac može da obezbedi novčanu naknadu i druga prava lici na stručnom osposobljavanju ili usavršavanju, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Novčana naknada se ne smatra zaradom u smislu Zakona o radu, a druga prava mogu uključivati osiguranje i druge beneficije.

Ugovor o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju se obično zaključuje u pisanom obliku kako bi se obezbedila jasnoća i preciznost u pogledu prava i obaveza ugovornih strana. Ukoliko zaposleni planiraju da zaključe ugovor o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju, preporučuje se da pažljivo pročitaju sve odredbe ugovora i posavetuju se sa svojim advokatom kako bi bili sigurni da sve odredbe ugovora su u skladu sa zakonskim propisima i da su u njihovom najboljem interesu.