Potrebna Vam je pomoć?

Vanparnični postupak

Vanparnični postupak je sudski postupak u kome se rešavaju građanske, nesporne stvari. To je sudski postupak u kome činjenice nisu sporne već sud primenjuje materijalno pravo na nesporno činjenično stanje.

Ukoliko u toku vanparničnog postupka neka od činjenica koje su bitne za pravilnu primenu materijalnog prava postane, sud će doneti rešenje o prekidu postupka i uputiti stranke da svoja prava ostvare u paničnom postupku.

U vanparnične postupke ubrajaju se sledeći postupci:

 • Postupak za lišenje poslovne sposobnosti
 • Postupak za zadržavanje lica u neuropsihijatrijskoj ustanovi
 • Proglašenje nestalog lica za umrlo
 • Produženje roditeljskog prava
 • Davanje dozvole za stupanje u brak
 • Postupak za utvrđivanje radne sposobnosti
 • Raspravljanje zaostavštine (ostavinski postupak)​
 • Zemljišno-knjižne stvari
 • Protest menice i čeka
 • Sastavljanje, potvrđivanje, čuvanje i poništaj isprava
 • Određenje naknade za eksproprisanu nepokretnost
 • Uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari
 • Deoba zajedničke stvari ili imovine​
 • Uređenje međa
 • Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka

Vanparnični postupak pokreće se predlogom i stranke u ovom postupku jesu predlagač i protivnik predlagača.

Sud u vanparničnom postupku odlučuje rešenjem, dok je protiv rešenja prvostepenog suda dozvoljena žalba o kojoj odlučuje drugostepeni sud.