Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o poravnanju

Ugovorom o poravnanju se rešava spor ili neizvesnost između dve ugovorne strane, a to se postiže uzajamnim popuštanjem. Na taj način se prekida spor ili uklanja neizvesnost i određuju se prava i obaveze svake strane. Ovaj ugovor se zaključuje u pisanoj formi i predstavlja sredstvo alternativnog rešavanja sporova.

Važno je napomenuti da stranke imaju pravo da pregovaraju i dogovore uslove poravnanja koji su prihvatljivi za obe strane. Ugovorom o poravnanju se obično rešavaju sporovi vezani za imovinska pitanja, ali može biti primenjen i u drugim situacijama. Važno je naglasiti da je ovo pravni dokument koji ima snagu i izvršnost kao i svaki drugi ugovor, stoga se savetuje da se stranke pre zaključenja ovog ugovora dobro informišu o svojim pravima i obavezama, kao i da se konsultuju sa advokatom ili drugim stručnim licem.

Ugovorom o poravnanju može se postići brzo i efikasno rešenje spora, bez potrebe za dugotrajnim i skupim sudskim procesom. Ovaj ugovor omogućava stranama da samostalno reše svoj spor i usaglase se o uslovima poravnanja, bez uplitanja sudskog sistema. Osim toga, ovaj vid alternativnog rešavanja sporova omogućava strankama da sačuvaju poslovni odnos, s obzirom na to da sporazumno rešavanje problema može dovesti do jačanja međusobnog poverenja.

Važno je napomenuti da ugovor o poravnanju ne može biti zaključen u svim slučajevima, već samo u sporovima u kojima su stranke ujednačene i ravnopravne, te u kojima nije ugrožena treća strana. U slučajevima kada postoji neravnopravnost stranaka ili kada je u pitanju javni interes, spor se može rešavati samo putem sudskog postupka. Stoga, pre zaključenja ugovora o poravnanju, preporučuje se konsultacija sa advokatom ili drugim stručnim licem kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uslovi za zaključenje ovog ugovora i kako bi se zaštitila prava stranaka.