Potrebna Vam je pomoć?

Stečajni postupak

Stečajni postupak predstavlja pravni mehanizam koji se primjenjuje kada kompanija više ne može vraćati svoje dugove. Ovaj postupak može biti pokrenut od strane samog dužnika, ali i od strane poverioca. Jednom kada stečajni postupak bude pokrenut, vlasnik kompanije više nema kontrolu nad svojom imovinom, a upravljanje preuzima stečajni upravnik.

Stečajni upravnik je odgovoran za utvrđivanje imovine i dugova kompanije, te za prodaju imovine i podelu prikupljenih sredstava među poveriocima.

U nekim slučajevima, kompanija može biti restrukturirana u cilju očuvanja njenog poslovanja i radnih mesta. Advokati specijalizovani za stečajno pravo pomažu klijentima da se pripreme za stečajni postupak, upoznaju ih s njihovim pravima i obavezama, i pružaju savete kako bi se u najvećoj meri omogućio povrat novca poveriocima.