Potrebna Vam je pomoć?

Blog

Sajt advokatzkn.rs se zalaže za pružanje pouzdanih informacija i stručnih saveta svojim posetiocima. U tom smislu, blog sekcija će pružati korisne informacije o pravnim pitanjima, kako bi se ljudima pružila pomoć i podrška u rešavanju njihovih pravnih problema.

Svi tekstovi na ovom sajtu su informativne prirode i namenjeni su kao dodatna podrška posetiocima u razumevanju pravnih pitanja. Ipak, savetujemo da se posavetujete sa vašim izabranim advokatom kako biste dobili prilagođene informacije za vaš konkretni slučaj. Naši stručni tekstovi mogu vam pomoći da se pripremite za razgovor sa advokatom i lakše razumete proces rešavanja vaših pravnih problema.

Imovinski odnosi supružnika

Imovinski odnosi supružnika

Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim…

Uloga advokata u savremenom društvu

Uloga advokata u savremenom društvu

U skladu sa Zakonom o advokaturi, advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, položilo je advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom.
Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim…

Razvod braka

Razvod braka

Kada jedan od supružnika počne da razmišlja o mogućnosti razvoda braka, obično su bračni odnosi već ozbiljno i trajno poremećeni. Pored toga što vas muče razna pitanja kao što su kako će razvod uticati na vaš budući život, život vaše dece i da li ćete naići na osudu…