Potrebna Vam je pomoć?

O nama

Advokat Željka Kerkez Nikolić rođena je 1983. godine u Zrenjaninu.

U rodnom gradu je završila osnovnu školu, potom Zrenjaninsku gimnaziju, a školovanje je nastavila u Novom Sadu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a potom završila i master akademske studije drugog stepena na istom fakultetu i stekla akademski naziv master pravnik, odbranivši završni rad na temu „Primena vaspitnih naloga u praksi Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Zrenjaninu.

U toku 2017. godine polaže pravosudni i advokatski ispit, a 2020. osniva advokatsku kancelariju u Zrenjaninu i postaje član Advokatske komore Vojvodine.

Poseduje sertifikat Pravosudne akademije o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i mogućnost da postupa sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u svim fazama postupka.

Poseduje sertifikat Pravosudne akademije o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica i mogućnost da postupa u svim fazama postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela koja su navedena u čl. 150 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Pohađala je obuku iz krivičnog procesnog prava – veštine unakrsnog ispitivanja i dobila sertifikat Akademije Advokatske komore Vojvodine.

Poseduje dugogodišnje iskustvo rada u raznim oblastima prava.